SALG Bestway Basseng Hurtig Reparasjonssett 58275 Vis større

KAMPANJE! KJØP NÅ! VI SENDER UT VARER HVER DAG! SNITT LEVERINGSTID ER 2 DAGER!

Bestway Basseng Hurtig Reparasjonssett 58275

Nytt produkt

Bestway Basseng Hurtig Reparasjonssett 58275.

Flere detaljer

KAMPANJE 23-29 mai!

Klikk her for mer informasjon

199 kr

-30 kr

229 kr

På lager

Mer informasjon

Lappesaker for reparasjon av PVC basseng. 2 minutter herding for lettere reparasjoner.

Lim, gjennomsiktig plastlapper(Ca. 70x45, 45x45, 30x30 mm) og sandpapir følger med.

Fare: Meget brannfarlig væske og damp. Forårsaker alvorlige øyeirritasjoner.
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Forholdsregler: Hold unna varme/gnister/åpen flamme/varme overflater.
Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket.
Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/maske.
Respons: VED KONTAKT MED HUD ELLER HÅR: Tilsølte klær må fjernes straks.
Skyll huden med vann/ta en dusj. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett å skylle. I tilfelle brann: Bruk pulver, karbondioksid, eller kjemisk skum for brannslukking.

1.Finn lekkasjepunktet, bruk medfølgende sandpapir P100 for å jevne ut det reparerte området, og rengjør og tørk det.
2.Skjær den medfølgende PVC-lappen til passende størrelse. En firkantet lapp på 2,5 cm x 2,5 cm er vanligvis tilstrekkelig.
3.Bruk det medfølgende limet for å belegge den ene side av den nylig tilskjærte lappen. Pass på at limet fordeles jevnt utover.
4.Vent i 30 sekunder og plasser deretter den tilskjærte lappen med lim over det skadede området.
5.Glatt ut alle luftbobler som kan være fanget under, og press hardt i to minutter.
6.Produktet er igjen klart til bruk. Gjenta denne prosessen dersom det oppstår flere lekkasjer.

30 andre produkter i samme kategori: